CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MAI DỊCH VỤ LÒ HƠI MIỀN NAM

Nhóm lò - Sử dụng nồi hơi đốt than

1. Chuẩn bị nhóm lò:
Tiến hành các thao tác sau:

a. Van xả, van hơi, van an toàn đóng lại, mở van xả khí để thoát khí, mở các van cấp nước cho lò, mở van van lưu thông với ống thuỷ, Các mở van ba ngả của áp kế.

1. Chuẩn bị nhóm lò:
Tiến hành các thao tác sau:

a. Van xả, van hơi, van an toàn đóng lại, mở van xả khí để thoát khí, mở các van cấp nước cho lò, mở van van lưu thông với ống thuỷ, Các mở van ba ngả của áp kế.

 

b. Bơm nước vào cho đến vạch quy định mức thấp nhất của ống thuỷ, kiểm tra độ kín của các van và mặt bích.
c. Đóng van cấp nước vào lò. Mở van bơm nước vào bịnh cấp nước trung gian, khi đầy thì đóng lại.
d. Đưa nhiên liệu vào buồng đốt theo phương pháp sau:
+ Nếu đốt củi: Rải một lớp củi khô chẻ nhỏ bên dưới, củi to
+ Chất bên trên.
+ Nếu đốt than: Rải một lớp than mỏng xung quanh buồng đốt, ở giữa chất củi khô.
+ Mở cửa cho than, cửa gió, lá chắn khói cho lò được thông gió tự nhiên khoảng 15 phút.

2. Nhóm lò: Lo hoi 
Dùng giẻ khô tẩm dầu mồi lửa và đưa vào buồng đốt. Khi củi đã cháy toàn diện và trên mặt ghi lò đã phủ một lớp than nóng thì ta cho tiếp một lớp than mỏng lên trên sau đó phải đóng cửa lò, cửa gió lại để cho gió thổi yếu. Thời gian nhóm lò được thực hiện từ từ và kéo dài khoảng 40 phút.

Khi lò đã xuất hiện hơi nước thì đóng các van lại,cho tăng sức hút và quá trình cháy, kiểm tra tình trạng các van.Thông rửa ống thuỷ, áp kế khi áp suất hơi từ 1÷1,5kG/cm2 và quan sát sự hoạt động của chúng. Khi áp suất lò đạt 2kG/cm2 thận trọng dùng cờ lê tay ngắn vặn chặn các đai ốc trong phạm vi lò hơi. Khi áp suất lò đạt mức áp suất làm việc tối đa, kiểm tra hệ thống cấp nước cho lò bằng cách mở van hơi, van nước nối giữa lò và bình cấp nước trung gian, nếu thấy nước được cấp vào lò là bình thường. Nâng áp suất lò lên làm việc của van an toàn, van an toàn phải làm việc và kim áp kế sẽ vượt quá vạch đỏ một chút.
Công việc của nhóm lò được kết thúc khi đã đưa áp suất lò llen áp suất giớ hạn và kiểm tra xong sự hoạt động cử lò.noi hoi

b. Bơm nước vào cho đến vạch quy định mức thấp nhất của ống thuỷ, kiểm tra độ kín của các van và mặt bích.
c. Đóng van cấp nước vào lò. Mở van bơm nước vào bịnh cấp nước trung gian, khi đầy thì đóng lại.
d. Đưa nhiên liệu vào buồng đốt theo phương pháp sau:
+ Nếu đốt củi: Rải một lớp củi khô chẻ nhỏ bên dưới, củi to
+ Chất bên trên.
+ Nếu đốt than: Rải một lớp than mỏng xung quanh buồng đốt, ở giữa chất củi khô.
+ Mở cửa cho than, cửa gió, lá chắn khói cho lò được thông gió tự nhiên khoảng 15 phút.

2. Nhóm lò hơi: Lo hoi 
Dùng giẻ khô tẩm dầu mồi lửa và đưa vào buồng đốt. Khi củi đã cháy toàn diện và trên mặt ghi lò đã phủ một lớp than nóng thì ta cho tiếp một lớp than mỏng lên trên sau đó phải đóng cửa lò, cửa gió lại để cho gió thổi yếu. Thời gian nhóm lò được thực hiện từ từ và kéo dài khoảng 40 phút.

Khi lò đã xuất hiện hơi nước thì đóng các van lại,cho tăng sức hút và quá trình cháy, kiểm tra tình trạng các van.Thông rửa ống thuỷ, áp kế khi áp suất hơi từ 1÷1,5kG/cm2 và quan sát sự hoạt động của chúng. Khi áp suất lò đạt 2kG/cm2 thận trọng dùng cờ lê tay ngắn vặn chặn các đai ốc trong phạm vi lò hơi. Khi áp suất lò đạt mức áp suất làm việc tối đa, kiểm tra hệ thống cấp nước cho lò bằng cách mở van hơi, van nước nối giữa lò và bình cấp nước trung gian, nếu thấy nước được cấp vào lò là bình thường. Nâng áp suất lò lên làm việc của van an toàn, van an toàn phải làm việc và kim áp kế sẽ vượt quá vạch đỏ một chút.
Công việc của nhóm lò được kết thúc khi đã đưa áp suất lò llen áp suất giớ hạn và kiểm tra xong sự hoạt động cử lò.noi hoi

Các tin khác :